Intellectual Property

Syftet med arbetsgruppen är att bidra med expertis på både nationell och internationell nivå inom immaterialrätt. Samt erbjuda ett forum för medlemmarna att diskutera IP frågor som rör deras företag. Medlemmarna i gruppen är experter och specialister från våra medlemsföretag.

 Mål med gruppens arbete

 • Tillhandahålla ett forum för medlemmar i viktiga frågor som påverkar medlemsföretagen
 • Öka kompetens och medvetenhet om IP-frågor i medlemsföretagens ledningsgrupper.
 • Öka insikten om potentialen och utmaningarna i att använda IP som ett verktyg för att skapa värde.
 • Påverka politiska beslutsfattare och lagstiftare i IP-frågor genom att vara en självklar samtalspart i en faktabaserad dialog för att stärka SwedenBIOs medlemsföretag

 

Engagemang

 • Plats i referensgruppen (initierad av justitiedepartementet) om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen.
 • Plats i EuropaBIOs IP arbetsgrupp.
       

Deltagare i arbetsgruppen

Namn Position Företag
Jacob Westman Director Medicinal Chemistry & IP Apodemus
Kerstin Genetay
Senior Project & Patent Manager
Neuronova
Ann-Sofie Sjögren
IP Manager
Alligator Bioscience
Iain Morrison Patent Manager
Medivir
Annika Unge Reis
European Patent Attorney Valea
Gunnel Nilsson
European Trademark and Design Attorney Groth & Co
Johanna Bergh European Patent Attorney Awapatent
vakant

Martin Sundblad
Senior Counsel Astra Zeneca
Robert Rönn Senior Scientist, IP Manager Orexo
Maria Lindgren
Project Manager
Dilaforette

 

 Nyheter

 • 2013-11-08 Artikel om det nya EU-patenten där representant från SwedenBIOs IP arbetsgrupp intervjuas: Nytt patentsystem skapar osäkerhet, Kemivärlden Biotech, Nr 11, s. 22-23, nov 2013.
 • 2013-06-14 Den högsta domstolen i USA tog i går det finala beslutet i det uppmärksammade "genpatent" fallet med Myriad Genetics. Här finner du länkar till ett par av våra medlemmar oms skrivit sammanställningar om beslutet: Awapatent (engelska) och Valea (svenska).
 • 2013-05-15 och 16 En grupp granskare med expertkompetens inom kemi och farmakologi från EPO i München (bl.a. Hans-Hermann Giese) gör en rundresa i Sverige och vill bjuda in till rundabordssamtal i med svensk expertis för att utbyta kunskap och erfarenhet. Granskarna hör till det direktorat som har ansvar för patentansökningar inom de galeniska kunskaperna samt andra medicinska indikationer. Mötet riktar sig främst till patentansvariga och patentombud som sysslar med läkemedelsutveckling och pharmaceutical lifecycle management. Möten anordnas i Göteborg och Stockholm.
 • 2013-04-26 World Intellectual Property Day PRV uppmärskammar detta med möte på temat: Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag?
 • 2012-12-11, EU-patentet har röstats igenom av EU-parlamentet. Läs mer här!

 

Kontaktperson är arbetsgruppens ordförande: Jacob Westman

Kanslirepresentant och ansvarig för arbetsgruppens hemsida: Sara Gunnerås

Är du i intresserad av att vara med i arbetsgruppen? Anmäl ditt intresse här