Immaterialrätt

Syftet med arbetsgruppen är att bidra med expertis på både nationell och internationell nivå inom immaterialrätt. Samt erbjuda ett forum för medlemmarna att diskutera IP frågor som rör deras företag. Medlemmarna i gruppen är experter och specialister från våra medlemsföretag.

 Mål med gruppens arbete

  • Tillhandahålla ett forum för medlemmar i viktiga frågor som påverkar medlemsföretagen
  • Öka kompetens och medvetenhet om IP-frågor i medlemsföretagens ledningsgrupper.
  • Öka insikten om potentialen och utmaningarna i att använda IP som ett verktyg för att skapa värde.
  • Påverka politiska beslutsfattare och lagstiftare i IP-frågor genom att vara en självklar samtalspart i en faktabaserad dialog för att stärka SwedenBIOs medlemsföretag

 

Engagemang

  • Plats i referensgruppen (initierad av justitiedepartementet) om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen.
  • Plats i EuropaBIOs IP arbetsgrupp.
       

Deltagare i arbetsgruppen

Namn Position Företag
Jacob Westman (ordförande) Director Medicinal Chemistry & IP Apodemus
Kerstin Genetay
Senior Project & Patent Manager
Neuronova
vakant


Iain Morrison Patent Manager
Medivir
vakant


vakant
 
Johanna Bergh European Patent Attorney Awapatent
Robert Rönn Senior Scientist, IP Manager
Orexo
Maria Lindgren
Project Manager
Dilaforette

 

Kontaktperson är arbetsgruppens ordförande: Jacob Westman

Kanslirepresentant och ansvarig för arbetsgruppens hemsida: Sara Gunnerås

Är du i intresserad av att vara med i arbetsgruppen? Anmäl ditt intresse här